Ung ved Fjorden - Center for Bo- og Dagtilbud
Tilsyn og Tilbudsportalen

Ung ved Fjorden kontrolleres af Socialtilsyn Midt. De kommer på såvel anmeldte som uanmeldte kontrolbesøg 1-2 gange pr. år. Der er tale om en omfattende og grundig kontrol, hvor Socialtilsyn Midt gerne vil i dialog med såvel pårørende som de unge, der bor i Ung ved Fjorden.

Anmeldte tilsyn varsles altid, så det er muligt at give udtryk for, at den enkelte ønsker at deltage. Ligeledes inviteres pårørende til disse kontrolbesøg.

Ønskes mere information om Socialtilsyn Midt, så kan der læses mere på: https://tilsynmidt.

Seneste tilsynsrapport for hele Midtbyens Botilbud kan findes på Tilbudsportalen

Ung Ved Fjorden

Bjerggade 50-54

7600 Struer

Tlf: 96848900

e-mail: midtbyensbotilbud@struer.dk

 

Centerleder 

Bo Christensen

Tlf: 96848901

e-mail: boc@struer.dk

 

Teamleder

Charlotte Germundsson

Tlf: 96848904

e-mail: chge@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Bjerggade 52
7600 Struer
ungvedfjorden@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
96 84 89 00