Ung ved Fjorden - Center for Bo- og Dagtilbud
Relationer | Faglighed | Lydhørhed Oparbejde, udvikle og fastholde stærke relationer, således at der skabes et tillidsfuldt fundament for udviklende relationer. Lytte til borgerne og deres pårørendes drømme, behov og ressourcer for det meningsfulde liv. Hvor der kan observeres, handles og vurderes ud fra borgerens helhedssituation for at imødekomme individuelle behov og yde den relevante pædagogiske støtte.
Vi arbejder efter Struer Kommunes 5 værdier Nærhed: Vi tror på, at den nære relation mellem borgere og personale, er det der gør forskellen. Gennemsigtighed: Vi tror på en høj grad af medinddragelse og et højt informationsniveau. Ordentlighed: Vi tror på, at vi med den anerkendende tilgang til borgere skaber en ramme for ligeværdig. Tolerance: Vi tror på, at vi alle er unikke og derfor har vi en høj grad af tolerance. Fleksibilitet: Vi tror på at med fleksibilitet i hverdagen kan vi sammensætte lige netop det tilbud den enkelte har behov for.
At alle beboerne siger “BDH er et godt sted at leve” Med udgangspunkt i visionen for Center Handicap, Social og Psykiatri 2017-20: Visionen er den bærende ide om, at fremtidens velfærd skabes i fællesskaber.  Vores målsætninger er, at borgerne bliver så selvhjulpne som det er muligt i forhold til deres funktionsnedsættelse. At de lærer at være en del af et fællesskab og at de indgår i sociale sammenhænge.

Her er link til centerstrategien: Centerstrategien.pdf

Ung Ved Fjorden

Bjerggade 50-54

7600 Struer

Tlf: 96848900

e-mail: midtbyensbotilbud@struer.dk

 

Centerleder 

Bo Christensen

Tlf: 96848901

e-mail: boc@struer.dk

 

Teamleder

Charlotte Germundsson

Tlf: 96848904

e-mail: chge@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Bjerggade 52
7600 Struer
ungvedfjorden@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
96 84 89 00