Ung ved Fjorden - Center for Bo- og Dagtilbud
Pårørende

Center Midtbyen har et pårørenderåd, som består af 5-7 pårørende, en medarbejderrepræsentant og centerleder. Rådet mødes 4 gange om året og drøfter overordnede forhold for hele Center Midtbyen. Der udarbejdes referater, som umiddelbart efter mødets afholdelse lægges op på hjemmesiden.

Link til referater:

Generalforsamling i pårørenderådet d.23/10.19 kl. 19.00

Referat af Generalforsamling - Pårørenderådet Midtbyens Botilbud.docx

GDPR - pårørenderåd.pdf

Pårørenderådsmøde Midtbyen 3.6.2020.docx

Ung Ved Fjorden

Bjerggade 50-54

7600 Struer

Tlf: 96848900

e-mail: midtbyensbotilbud@struer.dk

 

Centerleder 

Bo Christensen

Tlf: 96848901

e-mail: boc@struer.dk

 

Teamleder

Charlotte Germundsson

Tlf: 96848904

e-mail: chge@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Bjerggade 52
7600 Struer
ungvedfjorden@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
96 84 89 00