Digitale medier

Digitale medier er en vigtig del af unges liv – herunder sociale medier som Facebook, Instagram, Snapchat mm. De kan være til stor glæde og fornøjelse - men det kan også være udfordrende og svære medier at benytte. En kommentar på f.eks. Facebook kan give anledninger til misforståelser, konflikter m.m. Vi guider og støtter derfor den unge i brug af f.eks. Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, E-handel, iTunes osv.

Der arbejdes med digitale løsninger i Ung ved Fjorden. Det vil sige, at vi gerne hjælper med at finde apps til telefonen, som kan være en hjælp i hverdagen. Det kan f.eks. være til overblik, struktur, stavning, indtaling m.m.

Botilbuddet Ung ved Fjorden stiller ikke telefoner eller tablets til rådighed for den unge.

Udgangspunktet er hele tiden at støtte og guide den unge til en mere selvstændig og selvhjulpen hverdag.