Mål for opholdet

Den unge laver i samarbejde med sin kontaktperson en handleplan på baggrund af bestillingen fra Myndighed (Handicap og Psykiatri). I handleplanen beskrives de mål, der arbejdes med.

Den unge og kontaktpersonen har individuelle målsamtaler, som tager udgangspunkt i den unges behov og ønsker, og disse evalueres løbende.

Målene kunne f.eks. være

- Praktiske mål – f.eks. tøjvask, madlavning eller lære at stå op og møde til tiden.

- Sociale mål – f.eks. hvad skriver jeg på Facebook eller hvad snakker vi om ved middagsbordet? Hvordan bidrager jeg på bedst mulige måde til fællesskabet?

- Personlige mål – f.eks. turde sige sin mening eller styre sin vrede.