Samarbejdsaftaler

Hvis den unge er fyldt 18 år og myndig, skal den unge give tilladelse til, at information må gives videre til f.eks. pårørende.