Til sagsbehandlere

Ung ved Fjorden er et botræningstilbud, som drives af Struer Kommune efter SEL §107. Tilbuddet har 12 pladser for unge borgere i alderen 17-29 år. For en mere specifik beskrivelse af tilbuddet – herunder målgruppen - se Tilbudsportalen.dk.

Du er altid velkommen til at kontakte lederen: Bo Bakbo-Carlsen, tlf: 96848900, email: boc@struer.dk  hvis du ønsker at høre mere.

Det er Struer Kommune som visiterer de unge til Ung ved Fjorden, så enhver konkret henvendelse skal stiles til myndighedsafdelingen i ”Handicap og Psykiatri” i Struer Kommune.