Forventninger til de unge

Ung ved Fjorden er et kollegielignende tilbud, hvor alle opgaver klares af de unge i samarbejde med personalet.

Ung ved Fjorden er et kollegielignende tilbud, hvor alle opgaver klares af de unge i samarbejde med personalet.
Når man flytter ind i Ung ved Fjorden, skal man f.eks.

  • Deltage i fællesmøder
  • Deltage i rengøring af fællesarealer
  • Have mindst en ugentlig maddag, hvor man laver mad til hele gruppen
  • Deltage i indkøb.
  • Samarbejder omkring sin egen udvikling og de mål som er opstillet for opholdet i Ung ved Fjorden

Det forventes ikke at den unge kan klare disse opgaver, når han/hun flytter ind, men at der er samarbejdsvillighed til at bidrage med det, som han/hun kan.
Det forventes, at alle bidrager til den gode stemning i huset.
Det er vigtigt, at her er rart for alle at være. Vi behandler alle ordentligt, tager hensyn til og har forståelse for, at alle er forskellige og har brug for hjælp på hver sin måde.